Systemunderstøttelse af Contact Management

Få systemunderstøttet jeres Contract Management processer

Hvorfor

Kompleksiteten vokser med antallet af IT-aftaler og IT-leverandører. Hvilket er med til at øge risikoen for at aftalerne drives uhensigtsmæssigt, og konsekvenserne kan blandt andet være, at det går ud over virksomhedens økonomi, compliance og tekniske fleksibilitet. Virksomheder med mange eksterne IT-leverandører kan have stor gavn af hjælp til at skabe en systematiseret tilgang til leverandørstyring.

Hvordan

Vi hjælper jer på vej til at vælge det system, der understøtter netop jeres behov for kontrakt og leverandørstyring. Via tæt dialog og med udgangspunkt i jeres forretning og modenhed vil vi skabe overblikket over relevante leverandører, som vil kunne understøtte jeres behov og ønsker.
• Er jeres behov alene at sikre det nødvendige overblik og et passivt dokument-håndteringssystem?
• Skal systemet understøtte bestemte arbejdsgange som skal automatiseres, eller er der sågar et ønske om at have indbygget smart contracting?
• Er der udviklet de nødvendige snitflader til jeres økonomisystem eller projektmodul?
Det er nemt at vælge et system med et flot dashboard, men understøtter det også jeres konkrete målsætning og vision i forhold til kontrakt- og leverandørstyring?

 

  Derfor

Der er mange overvejelser i et komplekst marked, for at sikre den rette udvælgelse af et konkret Contract Management-system til netop jeres organisation.
Der er en lang række leverandører, der understøtter Contract Management, men det er meget individuelt, hvilken systemunderstøttelse som I netop har behov for.
Vi har løbende en tæt dialog med leverandørmarkedet, og kan derved sikre jer en hurtigere og mere effektiv proces, til at vælger og anskaffer det rette system.

Kontaktperson for Systemunderstøttelse af Contact Management

Michael Gadgaard Salamon&Company

Michael Gadgaard

Email: michael@salamon.dk

Telefon: +44553545334

Med vores tilgang til strategi og indsigt i Contract Management markedet, hjælper vi jer med at:

Forstå jeres strategi for Contract Management på strategisk, taktisk og operationelt nivau

Hjælper med at sikre, det rette valg af Systemunderstøttelse

Konkrete overvejelser i relation til tekniske snitflader i jeres IT-landskab.

Sikre, at jeres systemunderstøttelse både kan håndtere etablering af Contract Management, håndtering af processen både før og efter en konkret underskrift.

Vi hjælper jer med en konkret behovsafdækning i relation til netop jeres behov.