Referencer

Mobility, IT-drift

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Udarbejdelse af strategi og businesscase samt implementering af mobility-strategi herunder gennemførelse af udbud af MDM-system. Assistance i forbindelse med udarbejdelse af strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering (KOL-projekt) samt implementering af fælles teknisk support.

Infrastruktur

Børne- og Ungdomsforvaltningen. Assistance i forbindelse med udarbejdelse af netværksstrategi og efterfølgende udbud af WAN-forbindelser til over 200 lokationer.

Teleaftaler

Facilitering af markedsdialog vedrørende fastnet- og mobiltelefoni og efterfølgende assistance i forbindelse med gennemførelse af miniudbud under SKI rammeaftale 02.08.

Teleaftaler

Assistance i forbindelse med kortlægning, benchmark og udbud af teleaftaler
IT-drift

Udarbejdelse af rammeaftale om assistance til IT-anskaffelser

Kontaktcenter, Teleaftaler

Udbud af nyt kontaktcenter herunder kontraktforhandling. Benchmark og udarbejdelse af oplæg ifm. genforhandling af tele- og serviceaftale.

Infrastruktur

Udarbejdelse af strategi for bredbånd

Teleaftaler

Teknisk rådgivning i forbindelse med SKIs rammeaftaler 02.08 (Frivillig teleaftale) , 50.48 (Forpligtende teleaftale), 50.43 (Tablets) og 50.47 (Hjemmearbejdspladser) samt efterfølgende assistance til kontraktstyring.

Teleaftaler

Assistance til kontraktstyring på Statens teleaftale

Kontaktcenter, Teleaftaler

Udarbejdelse af strategi for intern kommunikation og kundeservice. Udbud af nyt kontaktcenter og projektstøtte ifm. implementering. Kortlægning, benchmark og udbud af teleaftaler.

Teleaftaler

Udbud af mobiltelefoni samt efterfølgende benchmark og genforhandling ifm. forlængelse af aftale

Telefonløsninger, Infrastruktur

Sparring vedrørende strategi for fremtidig kommunikationsplatform. Benchmark og genforhandling af WAN-aftale


Infrastruktur, IT-drift

Netværksstrategi og udbud af netværkskomponenter og -drift

Mobility, IT-drift

Assistance i forbindelse med udarbejdelse af strategi for telemedicinsk landsdelsprojekt (Hjemmemonitorering af KOL-patienter).

Kontaktcenter, Teleaftaler

Foranalyse vedrørende fremtidig telefoni- og kontaktcenterløsning. Assistance ifm. udbud af teleaftaler.

Telefoniløsninger, Kontaktcenter

Vurdering af nuværende telefoni- og kontaktcenterløsning og anbefaling af fremtidigt setup baseret på afdækning af behov og markedsdialog. Assistance ifm. miniudbud af teleydelser under SKI rammeaftale 02.08.