Anskaffelse

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale samt gennemførsel af IT-udbud for private og offentlige virksomheder

Hvorfor

Virksomheder kan ikke komme uden om at skulle anskaffe varer og tjenesteydelse i forbindelse med dennes virke. Det kan dreje sig om både store og små anskaffelser, og det er vigtigt at man som virksomhed tager stilling til, hvilken strategi man vil benytte. Dette gælder både for store og små virksomheder, dog gælder det at desto større virksomheden er desto vigtigere bliver det, at man har en strategi, proces og retningslinjer for anskaffelser, da man ellers mister overblikket og evt. besparelser på området.

Hvordan

Det er vigtigt at man regelmæssigt genbesøger sine aftaler – hyppigheden afhænger af området. Typisk gennemgås en aftale årligt, for at finde mindre optimeringer, og aftaler udbydes og konkurrenceudsættes hvert 2. til hvert 7 år. Hvor hyppigt en aftale skal konkurrenceudsættes afhænger i høj grad af omkostningerne ved skift til en ny leverandør, besparelsespotentialet samt evt. offentlig regulering, herunder EU-udbudsreglerne.

 

Derfor

Salamon&Company kender markedet, og har stor erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af udbud for private og offentlige virksomheder – vi har således rådgivet om de største aftaler på markedet indenfor telefoni, kontaktcentre, datakommunikation og hardwareindkøb. Salamon&Company kan assistere både til udarbejdelse af udbudsstrategien, håndterer hele indkøbsprocessen eller springer ind dér hvor kundens behov er størst. Vi sørger tillige for at aftalen er operationel, så implementerings- og driftsorganisationen får det bedste værktøj.

Kontaktperson for Anskaffelse

Thomas Dall-Arnesen Salamon&Company

Thomas Dall-Arnesen

Email: thomas@salamon.dk

Telefon: +4529916829

Referencer indenfor Anskaffelser

SKI

Lindab

HOFOR

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Københavns kommune

Milestone

Stark