Implementering

En implementering skal sikre, at det man nu har anskaffet og aftalt med en leverandør, også er det man får.

Hvorfor

En implementering skal sikre, at det man nu har anskaffet og aftalt med en leverandør, også er det man får. Et implementeringsprojekt skal styres og det er vigtigt, at man hele tiden har et øje på den kontrakt der er indgået, så projektet ikke løber i an gal retning. Der kan også være tale om en organisatorisk implementering af en ny løsning, som kræver gode kommunikationsevner overfor organisationen.

Hvordan

Organisering er særligt vigtig i implementeringen. En implementering har langt højere grad af succes hvis man sørger for at samle de rigtige personer til opgaven, og at disse personer ved hvad deres opgaver er. De rigtige personer kan godt have overlappende kompetencer, således at disse kan spare med hinanden om de rigtige løsninger i en given situation.

 

Derfor

Salamon&Company kan hjælpe på mange forskellige områder i forhold til en implementering. Det kan være alt fra at med at sammensætte det rigtige team, assistere en projektleder til at tage hele projektledelsesopgaven. Vi har assisteret mange kunder med implementering af løsninger til sundhedsområdet, teleaftaler, kontaktcentrer mv., og det har både omhandlet organisatoriske og tekniske implementeringer.

Kontaktperson for Implementering

Peter Andersen Salamon&Company

Peter Andersen

Email: peter@salamon.dk

Telefon: +4527903045

Referencer indenfor Implementering

Milestone

HOFOR

Region Sjælland

Københavns kommune

Rejsekort