IT-Contract Management

En IT-kontrakt er ikke blot en underskrift på et papir. Det er fundamentet for det gode samarbejde.

Jeres kontrakt-portefølje udgør centralnervesystemet i jeres organisationen, og er afgørende for, at driften kan fungere gnidningsfrit. De enkelte kontrakter udgør professionelle styringsredskaber, som organisationen bør navigerer efter, når aftalen er underskrevet. Vi assistere med at sikre, at kontrakterne ikke blot arkiveres, men hele tiden holdes ajour, så jeres organisationen får det optimale udbytte af kontrakt-porteføljen.

Vi er med i hele kontraktens levetid, fra behovsafklaring til implementering og den efterfølgende drift. Vi ved, at IT-kontrakter er komplekse. Der er mange interessenter involveret, og der er mange aspekter, der skal tilgodeses. Vi bidrager med indsigt på tværs af kontraktens kommercielle-, tekniske- og juridiske aspekter.

Salamon&Company er skabt ud fra en ambition om at bringe de tekniske områder ind i hjertet af organisationen. Derfor har vi samlet en række kompetencer, der gør det muligt for os at se helheden og agere på både et strategisk, taktisk og operationelt niveau.

IT-kontrakter er en hjørnesten for fremtidens forretning, og derfor er Contract Management et selvstændigt forretningsområde hos Salamon&Company.

Kontaktperson indenfor IT-Contract Management

Michael Gadgaard Salamon&Company

Michael Gadgaard

Email: michael@salamon.dk

Telefon: +4553545334

Referencer indenfor IT-Contract Management

Danske bank -Salamon&Company

Gensidige- Salamon&Company copy

Københavns kommune - Salamon&Company