IT-Strategi

Salamon&Company arbejder struktureret og kundetilpasset med IT-strategi.

Hvorfor

Hvordan navigerer du i IT landskabet uden kort og vejviser? Når virksomheder organiserer og tænker struktureret og fremadrettet ift. anvendelsen af IT og de deraf afledte anskaffelser kan ITs potentiale forløses. IT-strategien er netop et udtryk for dette – blikket løftes fra den daglige drift og de daglige udfordringer og retningen sættes for fremtidens IT.

Hvordan

Forretningen eller de faglige enheder har behov for at kritiske funktioner, produkter og arbejdsprocesser aktuelt og løbende understøttes og forventer, at IT-afdelingen er parat til dette. IT-afdelingen balancerer hele tiden mellem levering af stabil drift og udvikling af IT-understøttelsen af virksomheden/organisationen. Den største udfordring er her at formidle forretningskrav til IT-afdelingen og omvendt kommunikere IT-mæssige muligheder og begrænsninger til forretningen.

 

  Derfor

Salamon&Company arbejder struktureret og kundetilpasset med IT-strategi. Vores forskellige konsulentprofiler med kommerciel, teknisk og juridisk baggrund giver de bedste forudsætning for at formidle forretnings- og IT-krav, så alle stakeholders bliver inddraget og føler sig hørt. En IT-strategi, som vi har bidraget med er altid konkret og handlingsorienteret med tydelige operationelle anbefalinger og dertil hørende roller og milepæle for implementering af strategien. Dette sikrer, at hele organisationen kan tage ejerskab af IT-strategien og den ikke bare bliver IT-afdelingens produkt.

Kontaktperson for IT-Strategi

Benjamin Salamon

Email: benjamin@salamon.dk

Telefon: +4540616828

Referencer indenfor Kontaktcentre & IT-Strategi

Københavns kommune

Lindab

Lægeforeningen

Aarhus kommune

Alm Brand

TV2

Reykjavik