Om Salamon & Company

Vi skaber fundamentet for det gode samarbejde

 

Salamon&Company er skabt ud fra en ambition om at bringe de tekniske områder ind i hjertet af organisationen. Nogle ville sige, at vi forløser teknologiens potentiale i forretningen. Vi ville snarere sige, at vi rådgiver i krydsfeltet mellem forretning og teknologi, og vi hjælper med at navigere i de tekniske muligheder.

På tværs af den private og offentlige sektor er der stigende krav fra brugerne, borgerne og medarbejderne om at tage ny teknologi i brug, der øger mobiliteten, uden at gå på kompromis med driftssikkerhed, IT-sikkerhed og compliance. Derfor har vi samlet en række kompetencer, der gør det muligt for os at se helheden og agere på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Vores grundtanke er, at teknologi skal løse en udfordring og frigøre ressourcer og tid til det, der er meningsfyldt arbejde for den enkelte medarbejder og for organisation. Vi kobler forretningsindsigt med teknisk indsigt, og det er vigtigt for os, at den konkrete løsning understøtter forretningen.

Kontrakten udgør centralnervesystemet i organisationen, og den er afgørende for, at driften kan fungere gnidningsfrit. Det kræver dyb faglig ekspertise på tværs af discipliner, så den endelige kontrakt opfylder de strategiske- og forretningsmæssige målsætninger. Samtidig tager vi højde for de menneskelige relationer ved at agere som projektlederen, der styrer forhandlingen sikkert i havn.