Project Contract Management

En IT-kontrakt er ikke blot en underskrift på et papir. Det er fundamentet for det gode samarbejde

Hvorfor

Project Contract Management er en disciplin inden for IT-Contract Management, som er relevant for ITprojekter af en vis størrelse, der enten er af stor kompleksitet, under et stort tidspres, underlagt organisatorisk eller politisk stor overvågenhed. Der vil i komplekse IT-implementeringer næsten altid være en drøftelse om konkrete ændringer af leverancen, herunder hvorvidt disse ændringer er inden for eller uden for kontrakten. Disse drøftelser kan have en betydelig stor økonomisk og/eller leverancemæssig konsekvens. Det kræver derfor indsigt og forståelse i relation til den IT-tekniske beskrivelse, og en juridiske fortolkning af kontraktens gråzoner, for at stå stærkt i drøftelserne med jeres IT-leverandør. 

Hvordan

Som Project Contract Manger rådgiver vi netop vores kunders projektledere samt styregrupper til at stå stærkere i drøftelser og beslutninger overfor leverandøren af juridiske, kommercielle samt tekniske karakterer, der unægtelig vil opstå i en implementeringsfase. Det vil sige, at vi agerer som en støttefunktion til projektlederen og styregruppen, der løbende rådgiver i projektets implementeringsfase. Vi anvender kontrakten professionelt som et styringsredskab, og assisterer projektlederen i relation til kontraktens bestemmelser. Vi støtter derved projektet til at udnytte kontraktens fulde potentiale, i relation til tid, økonomi og kvalitet. Samtidig sikre vi at balancen i kontrakten altid bliver oppebåret – uanset, at der skulle opstå uforudsete hindringer undervejs i implementeringen.

 

  Derfor

Salamon&Company har en dyb IT-teknisk samt IT-juridisk forståelse, der gør at vi kan agere og rådgive vores kunder proaktivt. Vi assisterer derved løbende med at proaktivt minimere og håndtere konkrete risici i implementeringsfasen og sikre en god overgang til driften. Sammen med jer sikrer vi, at IT- kontrakten bliver jeres aktive styreredskab til at navigere efter, så I får den fulde værdi af den aftalte kontrakt.

Kontaktperson for Project Contract Management

Michael Gadgaard Salamon&Company

Michael Gadgaard

Email: michael@salamon.dk

Telefon: +44553545334

Med kontrakten som styringsredskab sikrer vi at:

Jeres forretnings behov altid er omdrejningspunktet og understøttes.

Kontrakten løbende bliver anvendt professionelt i dialogen med leverandøren.

Kontraktens potentiale bliver udnyttet til sit fulde.

I kan tage beslutninger og drøftelser på et oplyst grundlag i relation til tekniske, kommercielle og juridiske forhold.

Projektet står stærkere i drøftelsen og argumentationen med leverandøren i relation til konkrete beslutninger og afvigelser fra kontraktens hensigt.

Sikrer, at I opnår de økonomiske gevinst i kontraktens levetid.