Rådgivningsområder

Strategi

Salamon&Company hjælper med at skabe det nødvendige overblik, for at sikre at organisationen kan opnå og eksekvere på den rette IT-strategi.

Strategi Salamon&Company

Anskaffelse Salamon&Company

Anskaffelser

Salamon&Company har et niche kendskab til vores specialistområder. Vi kan derved assisterer med at klæde jer bedst muligt på i jeres anskaffelsesproces.

Implementering

Salamon&Company sikrer med vores specialistkendskab, at I får en god og sikker implementering. Vi kender fald grupperne og sikrer proaktivt, at I undgår disse.

Benchmarking Salamon&Company

Benchmarking

Salamon&Company assisterer offentlige og private virksomheder med benchmarking af tele og wan kontrakter. Betaler i den rette markedspris til den rette kvalitet?

IT-Contract Management

Vi har igennem vores mange års erfaring vedrørende telefon, kommunikationsløsninger, IT-infrastruktur og IT-drift oppebåret et specialviden, som sikre at vores kunder kan træffe de bedste beslutninger i relation til IT-strategi og anskaffelser.

IT Contract Management

IT-drift

IT-Drift

Salamon&Company hjælper IT-afdelingerne med at navigere i løsninger til IT-driften. Særligt scenarier for cloudbaseret drift og snitflader mellem driftsorganisation og leverandør fylder meget i disse tider.