Sundheds-IT

Salamon & Company hjælper sundhedssektoren med at gennemføre Sundheds-IT projekter, fra idé til implementering.

Hvorfor

Sundheds og omsorgsområdet i Danmark er under voldsomt pres i en kombination af en hastigt stigende andel af ældre og borgernes øgede forventninger til sundhedssektoren. Borgernes forventninger er både orienteret mod kvalitet og omfanget af sundhedssektorens ”tilbud”, men også til indsigt i egne journaler, lethed i kommunikation og brug af moderne kommunikationskanaler. Når rekrutteringsgrundlaget for ny medarbejdere og budgetterne ikke følger samme stejle kurve, er der stort behov for at tænke i alternative løsninger, som samtidig ikke betyder ringere pleje og omsorg. De alternative løsninger kommer i form af Sundheds-IT.

Hvordan

Sundhedssektoren arbejder med at introducere IT-understøttet sundhed, omsorg og pleje på tværs af sektorerne. Både hospitaler i Regionerne, plejecentre og hjemmeplejen i kommunerne og den praktiserende læge arbejder mere og mere IT-baseret. Det kan være kalde- og personsikringsanlæg, telemedicin eller tværsektorielle videoløsninger.

 

  Derfor

Salamon&Company hjælper sundhedssektoren med at gennemføre Sundheds-IT projekter, fra idé til implementering. Således har vi rådgivet to af fem regioner om indførelse af telemedicin til KOL patienter og deltaget både i strategien for levering af løsningen til borgeren og den efterfølgende drift, anskaffelse af logistikydelser og tablets samt deltaget i implementeringen. Når vi rådgiver om kalde- og personsikringsanlæg til eksempelvis plejecentre og beskyttede boliger, gennemfører vi behovsanalyser, markedsafdækning, strategier og anskaffelser. Særligt behovsanalysen er vigtig, så både borgers og medarbejderes behov afdækkes. Markedsafdækningen sikrer, at vi sammen efterspørger de rigtige anlæg, som både kan leveres og vedligeholdes af leverandører. Strategien hjælper med at fastlægge langsigtede mål for drift og udvikling af anlæggene, da der indenfor dette område er en rivende udvikling. Anskaffelsen sikrer den bedste pris, driftsvilkår og de bedste kontraktforhold, som også gør det muligt at styre leverandøren i hele kontraktens levetid. Sidst, men ikke mindst sikrer vi på vegne af kunden, at leverancen sker til aftalt tid og i den aftalte form, så medarbejderne kan tage den nye løsning i brug.

Kontaktperson for Sundheds-IT

Benjamin Salamon

Email: benjamin@salamon.dk

Telefon: +4540616828

Referencer indenfor Sundheds-IT

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Københavns kommune

Medcom