Om Salamon&Company

Salamon&Company er et uafhængigt konsulentfirma, som betjener både offentlige og private virksomheder.

Vi er eksperter i IT-anskaffelser, IT-baseret kommunikation – netværk og telefoni, strategi og formidling.

 

Det blev ikke helt, som forventet

Kender du det, at dit IT-indkøb ikke rigtigt kom i mål, at dine forventninger til produkter, priser og vilkår ikke blev opfyldt? Er hverken IT eller forretningen helt tilfredse? Salamon&Company er eksperter i IT-indkøb og har både det markedskendskab og den erfaring, der skal til, for at dit indkøb lykkes. Vi kan håndtere hele indkøbsprocessen eller springe ind dér hvor dit behov er størst – også i kørende indkøbsprojekter!

 

Du er unik!

Enhver kundes udgangspunkt og problemstilling er unik, men vi elsker standarder! Det betyder, at de løsninger, vi foreslår, sjældent er skræddersyede. Salamon&Company sikrer, at din virksomheds specifikke behov kan opfyldes ligesom ulemper og risici afdækkes.

 

Kan du huske, hvilken skuffe rapporten ligger i?

Alt for meget rådgivning ender som rapporter i en skuffe, fordi anbefalingerne er for diffuse eller overordnede. I Salamon&Company gør vi en dyd ud af, at vores rådgivning altid indeholder konkrete og operationelle anbefalinger, som tager højde for organisation, økonomi og teknik. Vi assisterer også med implementeringen, så effekten af vores anbefalinger kan ses og høstes.

 

Uvildig rådgivning

Salamon&Company er uafhængig af leverandører og producenter. Vi sidder altid på samme side af bordet som dig, når vi rådgiver. Vi har dog ingen berøringsangst overfor IT-branchen, så vi holder os tæt orienteret om nye produkter, løsninger og virksomheder til glæde for vores kunder.

Vores ydelser

Salamon&Company’s rådgivning omfatter 2 hovedområder:

  1. Anskaffelse og anvendelse af IT-hardware, software og services samt IT-baseret kommunikation.
  2. Udarbejdelse af strategi for den IT-baserede kommunikation i virksomheder, formidling af og rådgivning om teknologiske muligheder samt strategi ift. topledelse i både offentlige og private virksomheder

Indkøb

Vi rådgiver om offentlige og private virksomheders strategiske anskaffelser og sourcing af IT med fokus på TCO, livscyklus, risiko- og leverandørstyring. Konkret omfatter det anskaffelser af IT-hardware som computere, tablets, servere og storage, og services som drift af IT-infrastruktur, hosting- og cloudbaserede løsninger samt telefoni- og netværksinfrastruktur. Vi håndterer både hele og dele af anskaffelsesprocessen fra behovsanalyse, markeds- og interessentafdækning, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførsel af udbudsproces og forhandling til implementering og leverandørstyring.

Strategi

Salamon&Company rådgiver om IT-strategi og IT-baseret kommunikation herunder Unified Communications, med fokus på anvendelse af forskellige kanaler internt og eksternt. Når virksomheder igangsætter strategiudvikling, sourcing og IT-relaterede projekter er der ofte et gab mellem IT-afdelingen og forretningen, både i forhold til interesser, og formidlingsmæssigt. I netop dette krydsfelt er Salamon&Company specialister i at koble IT og forretning, og formidle såvel IT-afdelingens som forretningens krav og interesser.
Specifikt i forhold til topledelsen i offentlige og private virksomheder yder Salamon&Company strategisk rådgivning om og formidling af teknologiske problemstillinger.

Referencer

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Om os

Benjamin Salamon

Partner og stifter

I løbet af Benjamins karriere har han rådgivet en bred vifte af både store og små offentlige og private virksomheder på tværs af brancher. Hans rådgivning omfatter IT-indkøb fra behovsanalyse, markedsafdækning og udbudsmateriale til gennemførsel af udbud og efterfølgende leverancekontrol. Han har senest assisteret de centrale indkøbsfunktioner i staten (Statens Indkøb) og kommunerne (SKI) med udbud af de største danske aftaler indenfor telefoni, datakommunikation, computere og tablets. Benjamin har tidligere bla. været ansat som konsulent og Vicedirektør i Netplan A/S samt i Arbejdstilsynet.
Email: benjamin@salamon.dk
Telefon:+4540616828

Jesper Haumann

Partner og konsulent

Jesper er en særdeles erfaren konsulent med 20 års rådgivning om kommunikationsløsninger for konsulenthusene Devoteam og Netplan. Hans rådgivningsområder er centreret om teleaftaler, telefoni- og kontaktcenterløsninger samt Unified Communications i både strategisk og operationelt perspektiv. Som konsulent har Jesper særlige kompetencer i forhold til at identificere kundens forretningsmæssige behov og udfordringer, omsætte disse til operationelle strategier i forhold til løsninger og marked.
Email: jesper@salamon.dk
Telefon:+4526122155

Thomas Dall-Arnesen

Partner og konsulent

Thomas Dall-Arnesen har gennem mere end 17 år arbejdet med strategi, behovsafdækning, kravspecificering, udbud og implementering af it-og teleprojekter. I 14 år af sin karriere har han arbejdet som konsulent i konsulenthuset Netplan og har derigennem opnået et indgående kendskab til det private og offentlige markede for teleaftaler, WAN, telefoni- og kontaktcenterløsninger og datakommunikation. Thomas har gennemført mere end 30 EU-udbud og bevist gennem talrige, succesfulde projekter, at han kan projektlede opgavegennemførslen og sikre formulering af forretningens krav på et niveau og i en kvalitet, så kunden opnår den optimale løsning.
Email: thomas@salamon.dk
Telefon:+4529916829

Jan Rindom

Seniorkonsulent

Jan kommer fra en stilling som leder af Pædagogisk IT i Københavns Kommune, hvor han i en årrække har haft ansvaret for udvikling og drift, service og brugersupport rundt om forretningens pædagogiske og didaktiske behov. Jan har således både strategiske og operationelle erfaringer fra en stor it driftsorganisation, samt et indgående kendskab til de særlige vilkår, der gælder for den pædagogiske it. Jan har tillige stor erfaring med organisering, ressourceoptimering og effektivisering af it-drift og support
Email: jan@salamon.dk
Telefon:+4529605520
Ane Falck Glavind

Medejer og medlem af direktionen

Ane er i dag Partner i FalckEkdahl, FalckǁEkdahl leverer specialiseret juridisk og kommerciel rådgivning til både offentlige og private virksomheder - primært med opgaver inden for IT-området, og kan bistå i hele anskaffelsens livscyklus, dvs. fra fasen med udbud og kontraktkoncipering, til opfølgning af kontrakten (Contract Management) og frem til terminering eller udbud/genforhandling.
Email: ane@salamon.dk
Telefon:+4560377369

Kontakt

Adresse

Besøg os på:

Købmagergade 55, 2. sal
1150 København K

Kontakt os

Telefon: +4540616828

E-mail: benjamin@salamon.dk

CVR: 36996609

Din mail er sendt!

Husk at udfylde formularen!