Rådgivningsområder

Teleaftaler
Salamon&Company assisterer kunder i forbindelse med genforhandling og udbud af teleaftaler samt fakturakontrol. I vores rådgivning fokuserer vi ikke alene på pris, men også på forretningens behov og ydelsens kvalitet herunder mobildækning, indhold og kontrakt.
Grundlaget for vores rådgivning er, udover en behovsanalyse, en detaljeret kortlægning som anvendes til at efterspørge de rette abonnementer og ydelser samt til fastsættelse af targetpris som anvendes aktivt i en kommende genforhandling eller et udbud.

Telefonløsninger og kontaktcenter
Salamon&Company assisterer kunder med opstilling af strategiske og forretningsnære scenarier for fremtidig telefoni og efterfølgende eksekvering af en faseopdelt handlingsplan herunder udbud. I processen indgår IT-mæssige overvejelser herunder forretningens nuværende behov samt behov på længere sigt.
I opstillingen af fremtidigt scenarie indgår udnyttelse eller kapitalisering af allerede foretaget investeringer, understøttelse af medarbejderes mobilitet samt intern og ekstern kommunikation med kunder.

Unified Communications
Særligt i forbindelse med vores kunders understøttelse af fremtidens digitale arbejdsplads rådgiver vi om Unified Communications – UC – både på strategisk og praktisk niveau. Vi har erfaring med en bred vifte af producenter og deres bud på UC, men da mange af vores kunder bevidst eller indirekte har valgt en Microsoft First strategi har vi særligt fokus på Microsoft Skype for Business og Teams.

Infrastruktur (WAN, LAN og WiFi)
For Salamon&Company er datakommunikation ikke bare et spørgsmål om at flytte bit. Valget af datakommunikation og netværk er en strategisk og forretningsmæssig beslutning, da dette er grundlaget for enhver IT-anvendelse. Vi rådgiver både om strategi og praktik i forbindelse med anskaffelser og genforhandlinger af datakommunikationsaftaler på baggrund af erfaring fra en lang række kundeprojekter. I de strategiske overvejelser vil ofte indgå sourcingstrategi, driftsscenarier og fremtidssikring, uanset om det drejer sig om LAN, WAN eller WiFi for ikke at tale om netværkskomponenter.

Mobility
Mobility er et helt særligt fokusområde for Salamon&Company. Således har vi sat vores rådgivningsmæssige aftryk på de største telefoniaftaler i Danmark for at sikre, at kunderne får understøttet den forretningskritiske anvendelse af mobile enheder, uanset om der er tale om hjemmehjælpere eller sælgere. Vi rådgiver om strategi, sourcing og produktvalg inden for domænet, hvilket omfatter mobile device management (MDM), Samsung KME, Apple DEP etc.

IT drift
Drift af IT og IT-løsninger er altid et element i vores projekter, da en anskaffelse aldrig er komplet, når der skrives under, men først når løsningen er implementeret og i drift. På tværs af vores specialistområder rådgiver Salamon&Company om driftsydelser som en del af anskaffelsen, som en selvstændig anskaffelse eller som en del af en sourcingstrategi.

Referencer

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Konsulenter

Benjamin Salamon

Partner og stifter

Email: benjamin@salamon.dk
Telefon: +4540616828

I løbet af Benjamins karriere har han rådgivet en bred vifte af både store og små offentlige og private virksomheder på tværs af brancher. Hans rådgivning omfatter IT-indkøb fra behovsanalyse, markedsafdækning og udbudsmateriale til gennemførsel af udbud og efterfølgende leverancekontrol. Han har senest assisteret de centrale indkøbsfunktioner i staten (Statens Indkøb) og kommunerne (SKI) med udbud af de største danske aftaler indenfor telefoni, datakommunikation, computere og tablets. Benjamin har tidligere bla. været ansat som konsulent og Vicedirektør i Netplan A/S samt i Arbejdstilsynet.

Jesper Haumann

Partner og konsulent

Email: jesper@salamon.dk
Telefon: +4526122155

Jesper er en særdeles erfaren konsulent med 20 års rådgivning om kommunikationsløsninger for konsulenthusene Devoteam og Netplan. Hans rådgivningsområder er centreret om teleaftaler, telefoni- og kontaktcenterløsninger samt Unified Communications i både strategisk og operationelt perspektiv. Som konsulent har Jesper særlige kompetencer i forhold til at identificere kundens forretningsmæssige behov og udfordringer, omsætte disse til operationelle strategier i forhold til løsninger og marked.

Thomas Dall-Arnesen

Partner og konsulent

Email: thomas@salamon.dk
Telefon: +4529916829

Thomas har gennem mere end 17 år arbejdet med strategi, behovsafdækning, kravspecificering, udbud og implementering af it-og teleprojekter. I 14 år af sin karriere har han arbejdet som konsulent i konsulenthuset Netplan og har derigennem opnået et indgående kendskab til det private og offentlige markede for teleaftaler, WAN, telefoni- og kontaktcenterløsninger og datakommunikation. Thomas har gennemført utallige EU-udbud og bevist gennem talrige, succesfulde projekter, at han kan projektlede opgavegennemførslen og sikre formulering af forretningens krav på et niveau og i en kvalitet, så kunden opnår den optimale løsning.

Jan Rindom

Seniorkonsulent

Email: jan@salamon.dk
Telefon: +4529605520

Jan kommer fra en stilling som leder af Pædagogisk IT i Københavns Kommune, hvor han i en årrække har haft ansvaret for udvikling og drift, service og brugersupport rundt om forretningens pædagogiske og didaktiske behov. Jan har således både strategiske og operationelle erfaringer fra en stor it driftsorganisation, samt et indgående kendskab til de særlige vilkår, der gælder for den pædagogiske it. Jan har tillige stor erfaring med organisering, ressourceoptimering og effektivisering af it-drift og support
Ane Falck Glavind

Medejer og medlem af direktionen

Email: ane@salamon.dk
Telefon: +4560377369

Ane er i dag Partner i FalckEkdahl, FalckǁEkdahl leverer specialiseret juridisk og kommerciel rådgivning til både offentlige og private virksomheder - primært med opgaver inden for IT-området, og kan bistå i hele anskaffelsens livscyklus, dvs. fra fasen med udbud og kontraktkoncipering, til opfølgning af kontrakten (Contract Management) og frem til terminering eller udbud/genforhandling.

Kontakt

Adresse: Lille Kjøbmagerhus, Købmagergade 55, 2. sal, 1150 København K

Telefon: +4540616828

E-mail: company@salamon.dk

CVR: 36996609