IT-Infrastruktur

I Salamon&Company hjælper vi offentlige og private virksomheder med at opnå en transparent infrastruktur via behovsanalyser, markedsafdækning, strategier og anskaffelser.

Hvorfor

Vores grundtanke om infrastruktur er, at ingen medarbejdere skal vide, at den findes. Infrastrukturen, om det er WAN, LAN eller Wifi, skal ikke være tilstede i medarbejderens hverdag. Når en medarbejder åbner sin laptop, mobiltelefon eller tablet, skal de kunne løse deres opgaver uden at skele til forhold som båndbredde og svartider, og det uanset om de er på rådhuset eller i hovedkvarteret, arbejder hjemme, i en afdeling eller udenlands. Infrastrukturen skal være transparent for medarbejderen.

Hvordan

For at opnå dette skal infrastrukturen være dimensioneret korrekt og kunne skaleres, den skal være sammenhængende, med sikkerhedssystemer som er ensartede i hele infrastrukturen og med en driftsorganisation, der reagerer hurtigt og proaktivt på eventuelle problemer.

 

  Derfor

I Salamon&Company hjælper vi offentlige og private virksomheder med at opnå en transparent infrastruktur via behovsanalyser, markedsafdækning, strategier og anskaffelser. Først ved at kende behovet kan infrastrukturen dimensioneres korrekt. Markedsafdækningen sikrer, at vi sammen med jer efterspørger de rigtige teknologier, som rent faktisk leveres og supporteres i markedet. Strategien hjælper med at fastlægge langsigtede mål for drift og udvikling af infrastrukturen. Anskaffelsen sikrer jer den bedste pris, driftsvilkår og de bedste kontraktforhold, som også gør det muligt at styre leverandøren i hele kontraktens levetid. Herudover sikrer vi, at I får den bedst mulige pris ved genforhandling af eksisterende kontrakter, hvor vores indsigt i markedspriser bringes i spil gennem benchmark af en eksisterende kontrakt.

Kontaktperson for IT-Infrastruktur

Benjamin Salamon

Email: benjamin@salamon.dk

Telefon: +4540616828

Referencer indenfor IT-Infrastruktur

SKI

Gentofte kommune

Holbæk kommune

SamAqua

Roskilde kommune

Aarhus kommune