Life Cycle Contract Management

Få styr på jeres kontraktoverblik

Hvorfor

Optimering af jeres processer i relation til kontrakter, handler om hele kontraktens livscyklus og ikke kun at sikre en hurtig kontraktindgåelse. IT-Contract Management er en kompleks og selvstændig disciplin, som kan gøre en enorm forskel, for at jeres potentiale i kontrakterne udnyttes. Contract Management er en holdsport og en tværfaglig disciplin, hvorfor der bør opsættes en række interne processer og roller i organisationen. Ved at have en systematisk og professionel tilgang til jeres kontraktstyring, sikre i overholdelse af budgetter, minimering af risici samt et bedre sammenspil og understøttelse af jeres forretningsmæssige behov.

Hvordan

IT-Contract Management skal tænkes ind både strategisk, taktisk og operationelt i jeres organisation. Det skal være ledelsesmæssigt forankret ud fra et sæt fælles regler og politikker. Hvorefter der skal etableres de rette processer for den operationelle styring og løbende systematiske monitorering af jeres kontraktportefølje.

 

  Derfor

Vi kan hjælpe med at etablere IT-Contract Management i jeres organisation, eller vi kan varetage IT-Contract Management-funktionen for jer – både i relation til tekniske, kommercielle og juridiske forhold. Vi har et konkret rammesæt i relation til implementering af IT-Contract Management, det skal dog altid tilpasses til netop jeres forretning og niveau af modenhed. Vi er et specialisthus, der altid vil have fokus på netop jeres organisation og sikre at vores løsninger bliver skræddersyet til jeres behov. Herudover er det altid vores fornemmeste opgave, at vores viden bliver overdraget, så den bliver forankret og lever videre i organisationen. Vi assisterer både private og offentlige kunder med at sikre det nødvendige overblik over deres kontraktportefølje.

Kontaktperson for Life Cycle Contract Management

Michael Gadgaard Salamon&Company

Michael Gadgaard

Email: michael@salamon.dk

Telefon: +44553545334

Vi hjælper jer med at identificere risici og gevinster i jeres kontraktportefølje:

Skabe det nødvendige overblik over jeres kontraktportefølje via bl.a. simple processer, rolleansvar og evt. systemunderstøttelse

 Opsætning af Contract Management på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

 Identifikation, registrering samt varetagelse af jeres nuværende kontraktportefølje i en kortere eller længere periode.

 Løbende monitorering og opfølgning af den enkelte leverandørrelation

 Optimering af kontraktporteføljen – minimering af risici.

Genforhandling af eksisterende aftaler eller forhandling af nye aftaler