Teleaftaler

Salamon&Company assisterer kunder i forbindelse med genforhandling og udbud af teleaftaler samt fakturakontrol.

Hvorfor

En teleaftale har en tendens til at blive glemt, når aftalen er udarbejdet med en leverandør. Derfor er det yderst vigtigt at få gennemgået sin nuværende aftale regelmæssigt, dels for at få denne tilpasset til forretningens nuværende behov, og/eller for at overveje at konkurrenceudsætte aftalen. Teleaftaler er typisk mere komplekse end man forventer, også set i forhold til at der kommunikeres mere og mere mobilt, hvorfor det skal tilsikres at teleaftalen er tidssvarende.

Hvordan

En gennemgang og overvejelser om tiltag skal foretages som minimum hvert andet år, men man skal løbende sørge for at udnytte aftalen og tilpasse brugen til det aktuelle behov. Typisk laves aftaler på 2 år med mulighed forlængelse yderligere 2 gange eller 1 gang á 1 år. Som minimum bør man få aftalen benchmarket op imod det nuværende marked efter 2 år, så man kan genforhandle med sin nuværende leverandør eller overveje en konkurrenceudsættelse.

  Derfor

Salamon&Company assisterer kunder i forbindelse med genforhandling og udbud af teleaftaler samt fakturakontrol. Grundlaget for vores rådgivning er, en behovsanalyse, en detaljeret kortlægning som anvendes til at efterspørge de rette abonnementer og ydelser. I vores rådgivning fokuserer vi ikke alene på pris, men også på forretningens behov og ydelsens kvalitet herunder mobildækning, indhold og kontrakt. Endvidere ser vi på om mere avancerede mobiltelefoniløsninger skal efterspørges, idet flere og flere benytter mobiltelefonen til deres primære kommunikation.

Kontaktperson for Teleaftaler

Søren W. Schou Salamon&Company

Søren W. Schou

Email: soren@salamon.dk

Telefon: +4520924824

Referencer indenfor Teleaftaler

SKI

Ørsted

Lindab

Topdanmark

SAS Institut

Coop

SamAqua

HOFOR